Có 1 kết quả:

dì yī chǎn yè ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

primary sector of industry