Có 1 kết quả:

dì sān shí ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thirtieth