Có 1 kết quả:

dì sān jì dù

1/1

dì sān jì dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

third quarter (of financial year)