Có 1 kết quả:

dì sān jì dù ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

third quarter (of financial year)