Có 1 kết quả:

dì sān zhuàng tài ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

"third state", borderline state between health and disease