Có 1 kết quả:

dì liù gǎn

1/1

dì liù gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sixth sense (i.e. intuition, premonition, telepathy etc)