Có 1 kết quả:

Dì lè ní ān Hǎi

1/1

Dì lè ní ān Hǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tyrrhenian Sea between Sardinia and the Italian mainland