Có 1 kết quả:

dì sì tái ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fourth channel
(2) (in Taiwan) cable TV, FTV