Có 1 kết quả:

dì sì tái

1/1

dì sì tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fourth channel
(2) (in Taiwan) cable TV, FTV