Có 1 kết quả:

bǐ gòng ㄅㄧˇ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

written evidence, as opposed to oral evidence 口供[kou3 gong4]