Có 1 kết quả:

bǐ huà

1/1

bǐ huà

phồn thể

Từ điển phổ thông

nét trong chữ Hán

Từ điển Trung-Anh

strokes of a Chinese character

Một số bài thơ có sử dụng