Có 1 kết quả:

děng yāo sān jiǎo xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

isosceles triangle