Có 1 kết quả:

děng lí zǐ tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plasma (physics)