Có 1 kết quả:

kuāng qiè zhōng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

a commonplace thing