Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+7B53
Tổng nét: 12
Bộ: zhú 竹 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶一一ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái trâm cài đầu

Từ điển trích dẫn

1. § Một dạng của “kê” 笄.

Từ ghép 1