Có 1 kết quả:

dá xiè

1/1

dá xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to express one's thanks