Có 1 kết quả:

yán xí juān

1/1

yán xí juān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tax on a banquet or feast