Có 1 kết quả:

chóu mǎ

1/1

chóu mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 籌碼|筹码[chou2 ma3]