Có 1 kết quả:

qiān chàng huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a singer) autograph session
(2) record signing event