Có 1 kết quả:

qiān dìng

1/1

qiān dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sign (a contract, treaty etc)