Có 1 kết quả:

jiǎn tǐ zì

1/1

jiǎn tǐ zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simplified Chinese character, as opposed to traditional Chinese character 繁體字|繁体字[fan2 ti3 zi4]