Có 1 kết quả:

jiǎn dān wǎng luò guǎn lǐ xié yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Simple Network Management Protocol
(2) SNMP