Có 1 kết quả:

jiǎn yào jiè shào

1/1

Từ điển Trung-Anh

brief introduction