Có 1 kết quả:

jiǎn lòu

1/1

jiǎn lòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and crude