Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 14
Bộ: zhú 竹 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丶一フノノ丶丶丶
Thương Hiệt: HYSY (竹卜尸卜)
Unicode: U+7B8A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ư

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboo with thin
(2) wide leaves