Có 1 kết quả:

Guǎn chéng Huí zú Qū ㄍㄨㄢˇ ㄔㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guangcheng Hui District of Zhengzhou City 鄭州市|郑州市[Zheng4 zhou1 Shi4], Henan