Có 1 kết quả:

guǎn jiā zhí wù ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stewardship