Có 1 kết quả:

guǎn xiá ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to administer
(2) to have jurisdiction (over)