Có 1 kết quả:

Fàn dé Gé lā fū qǐ diàn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Van de Graaff generator