Có 1 kết quả:

Fàn dé Wǎ ěr sī lì ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

van der Waals force (valency)