Có 1 kết quả:

zhuàn tǐ

1/1

zhuàn tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 篆書|篆书[zhuan4 shu1]