Có 1 kết quả:

piān yùn

1/1

piān yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Yupian 玉篇[Yu4 pian1] and Guangyun 廣韻|广韵[Guang3 yun4]