Có 1 kết quả:

gōu huǒ

1/1

gōu huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bonfire