Có 1 kết quả:

qiàn ㄑㄧㄢˋ
Âm Pinyin: qiàn ㄑㄧㄢˋ
Tổng nét: 16
Bộ: zhú 竹 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丶ノ一丶ノ丨一一丨一丨フ一一
Thương Hiệt: HOQB (竹人手月)
Unicode: U+7BDF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

qiàn ㄑㄧㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

luxuriant growth of bamboo