Có 1 kết quả:

cuàn dǎng

1/1

cuàn dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to usurp the leadership of the party