Có 1 kết quả:

cuàn jūn

1/1

cuàn jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to usurp the military