Có 1 kết quả:

cuàn duó

1/1

cuàn duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to usurp
(2) to seize