Có 1 kết quả:

cuàn zéi

1/1

cuàn zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

usurper