Có 1 kết quả:

shāi chá

1/1

shāi chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

screening (medicine)