Có 1 kết quả:

lán quān

1/1

lán quān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ring
(2) hoop