Có 1 kết quả:

péng bù

1/1

péng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tarpaulin