Có 1 kết quả:

péng gài bù

1/1

péng gài bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sail cloth