Có 1 kết quả:

péng chē

1/1

péng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) covered truck
(2) caravan
(3) van