Có 1 kết quả:

cù shè ㄘㄨˋ ㄕㄜˋ

1/1

cù shè ㄘㄨˋ ㄕㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shower (radiation, particle, etc)