Có 1 kết quả:

cù yōng ㄘㄨˋ ㄧㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to crowd around
(2) to escort

Một số bài thơ có sử dụng