Có 1 kết quả:

jiǎn zé ㄐㄧㄢˇ ㄗㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general rule
(2) simple principle