Có 1 kết quả:

jiǎn lì ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) curriculum vitae (CV)
(2) résumé
(3) biographical notes