Có 1 kết quả:

jiǎn lüè jiàn gào ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brief outline or overview (of a plan etc)