Có 1 kết quả:

bǒ yáng

1/1

bǒ yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

winnow