Có 1 kết quả:

bǒ gǔ

1/1

bǒ gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to winnow grain