Có 1 kết quả:

qiān dìng ㄑㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sign (a contract, treaty etc)