Có 1 kết quả:

lián bù

1/1

lián bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cord fabric used in vehicle tires